16.07.2019

POIR 1.1.1 Szybka ścieżka "Tworzywa sztuczne" - ogłoszenie o konkursie


NCBR ogłosił konkurs w ramach programu POIR 1.1.1 Szybka Ścieżka "Tworzywa sztuczne", skierowany do podmiotów planujących realizację projektów B+R z zakresu technologii tworzyw sztucznych tj. m.in. do konsorcjów naukowo-przemysłowych składających się z przedsiębiorców i jednostek naukowych, gdzie Liderem konsorcjum może być tylko przedsiębiorca.

Nabór wniosków  prowadzony będzie w terminie od 2 września 2019 do 15 listopada 2019 (do godz. 16:00)

Celem konkursu jest dofinansowanie projektów, które przyczyniają się do poprawy poziomu innowacyjności przedsiębiorstw dzięki wykorzystaniu rezultatów prac B+R. Wsparcie mogą otrzymać projekty obejmujące badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe. Elementem projektu mogą być również prace przedwdrożeniowe realizowane tylko i wyłącznie przez przedsiębiorcę.

Szczegółowe informacje oraz pełna dokumentacja konkursowa dostępne są na stronach internetowych NCBR.

Konkurs w Centrum Obsługi Projektów AGH prowadzić będzie Olga Warzecha (tel. 43-32)