20.02.2018

CERIC-ERIC zaprasza do korzystania z europejskiej infrastruktury


Działające pod auspicjami Komisji Europejskiej Konsorcjum Środkowoeuropejskiej Infrastruktury Badawczej CERIC-ERIC zaprasza do bezpłatnego korzystania ze swojej infrastruktury badawczej.

Oferta CERIC-ERIC skierowana jest do naukowców w następujących dziedzinach: biologia, medycyna, farmakologia, biotechnologia; chemia; fizyka; elektronika, nanotechnologia; geologia; ochrona środowiska i inżynieria materiałowa.

Ośrodki badawcze CERIC-ERIC zapewniają wsparcie merytoryczne i techniczne w czasie prowadzenia pomiarów. Badania powinny obejmować pomiary z wykorzystaniem co najmniej dwóch komplementarnych technik badawczych.

CERIC-ERIC pokrywa koszty podróży i zakwaterowania dwóch naukowców przeprowadzających eksperyment oraz koszty zawiązane z publikacją wyników wybranych badań.

Terminy składania wniosków:

  • 1 marca 2018 r. – pierwszy termin, po którym dokonywana jest wstępna ocena i jest możliwość poprawienia wniosku
  • 30 marca 2018 r. – zamknięcie naboru.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków o dostęp do aparatury znajdują się pod linkiem: http://ceric-eric.eu/index.php?n=Users.Homepage