07.06.2019

ERC ogłosiła nabór na Advanced Grants 2019 - konkurs dla doświadczonych naukowców


Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC) ogłosiła konkurs na granty dla doświadczonych naukowców (ERC Advanced Grants). Granty
te są adresowane do naukowców ze stopniem doktora lub wyższym i z liczącym
się dorobkiem ostatnich 10 lat.

Wnioski składane są elektronicznie, poprzez Funding & Tenders Opportunities Portal (SEDIA). Na portalu znajdują się również niezbędne informacje konkursowe, w tym informacje dla wnioskodawców oraz często zadawane pytania.

Termin zamknięcia konkursu upływa 29 sierpnia 2019.

Więcej informacji o  Advanced Grants w języku polskim na stronie KPK: http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18620