18.09.2017

Międzynarodowy konkurs na projekty z zakresu nauk humanistycznych i społecznych we współpracy z Indiami


NCN wraz z  EU-India Platform for Social Sciences and Humanities (EqUIP) ogłaszają konkurs na międzynarodowe projekty z zakresu nauk humanistycznych i społecznych pt. Sustainability, equity, wellbeing and cultural connections. Sieć EqUIP szczególnie zachęca do składania wniosków interdyscyplinarnych.

W skład międzynarodowego konsorcjum składającego wniosek musi wchodzić przynajmniej jeden zespół badawczy z Indii mogący ubiegać się o finansowanie Indian Council for Social Science Research (ICSRR) oraz co najmniej dwa zespoły z pozostałych krajów uczestniczących w konkursie.

Wniosek w języku angielskim w imieniu międzynarodowego konsorcjum powinien złożyć koordynator projektu za pomocą systemu Je-S dostępnego pod linkiem: https://je-s.rcuk.ac.uk/JeS2WebLoginSite/Login.aspx