17.01.2022

Perły Nauki - konkurs MEiN


Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło nowy program (PERŁY NAUKI), którego celem jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w tworzeniu wybitnie uzdolnionym absolwentom studiów pierwszego stopnia lub studentom po ukończeniu trzeciego albo czwartego roku jednolitych studiów magisterskich warunków rozwoju przez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych albo twórczości artystycznej pod kierunkiem opiekuna naukowego albo artystycznego.

W celu przystąpienia do konkursu konieczna jest rejestracja wniosku w systemie e-COP. W związku  z tym, że studenci nie posiadają dostępu do systemu, prosimy, aby Opiekun Naukowy studenta zawnioskował o możliwość składania wniosku przez e-COP. W tym celu Opiekun musi zalogować się do systemu e-COP oraz uruchomić proces "Wnioskowanie o dodanie doktoranta".

Wnioskowanie w systemie osf trwa do 18 lutego, kartę w e-COP należy zarejestrować do 11 lutego 2022 r.

Informacje na temat konkursu dostępne są na stronie:

www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/perly-nauki