16.07.2019

POIR 1.1.1 Szybka Ścieżka - szkolenie NCBR dla Firm oraz jednostek naukowych


Zachęcamy do wzięcia udziału w szkoleniu przygotowanym przez NCBR dot. programu POIR 1.1.1 Szybka Ścieżka. W Krakowie zorganizowane zostaną dwa spotkania w terminie: 19.09.2019 oraz 29.10.2019. Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń!

Szczegółowe informacje na temat spotkania oraz formularz zgłoszeniowy dostępna są na stronach internetowych NCBR.

NCBR dla Firm - wsparcie przedsiębiorców z POIR to cykl spotkań realizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, podczas których uczestnicy zdobywają wiedzę i umiejętności przydatne podczas aplikowania o wsparcie na realizację innowacyjnych projektów.

W trakcie spotkań eksperci NCBR zaprezentują możliwości uzyskania dofinansowania na działania, które pozwolą na wprowadzenie nowatorskich rozwiązań w prowadzonej działalności lub udoskonalenie już istniejących produktów lub usług. Przedstawione zostaną m. in. ogólne zasady udziału w konkursach NCBR finansowanych z Programu Inteligentny Rozwój (POIR), omówione szczegółowo zasady i kryteria oceny projektów, a także pokazane zostaną konkretne przykłady Beneficjentów, którzy realizują innowacyjne projekty dofinansowane z POIR. Spotkania skierowane są do przedsiębiorców oraz jednostek naukowych (będących w konsorcjum z przedsiębiorcą), które planują ubiegać się o dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych (B+R) w konkursach NCBR finansowanych z Programu Inteligentny Rozwój (POIR), w szczególności w konkursie „Szybka Ścieżka”.