22.03.2019

POIR 1.2 INNOSTAL


NCBR ogłosiło kolejną edycję konkursu na dofinansowanie projektów w ramach  Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, Priorytetu I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, działania 1.2 Sektorowe programy B+R - „INNOSTAL”.

Celem działania jest wsparcie najlepszych projektów B+R, obejmujących badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe lub eksperymentalne prace rozwojowe, które wpisują się w zakres tematyczny konkursu.

Dofinansowanie przeznaczone jest dla regionów słabiej rozwiniętych, ubiegać się o nie mogą przedsiębiorcy, konsorcja przedsiębiorstw lub konsorcja złożone z przedsiębiorców i jednostek naukowych.

Nabór wniosków prowadzony jest od 15 maja do 18 sierpnia (do godz. 16:00).

Szczegółowe informacje oraz pełna dokumentacja konkursowa dostępne są na stronie internetowej NCBR.