09.08.2018

POIR 4.4 TEAM-NET - nowy program FNP - spotkanie informacyjne


Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej ogłosiła wstępne założenia nowego programu grantowego o nazwie TEAM-NET, który będzie kontynuacją dotychczasowych programów realizowanych przez FNP w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R. Na nowy program Fundacja planuje przeznaczyć około 100 mln zł.

W dniu 26 września 2018 r. planowane jest spotkanie informacyjne, które będzie transmitowane on-line. Rejestracja na spotkanie zostanie uruchomiona na początku września.

Nabór wniosków do konkursu prowadzony będzie w terminie 01.10.2018 - 31.10.2018.

Szczegółowe informacje dostępne na stronach internetowych FNP w zakładce programu TEAM-NET oraz w aktualnościach.