07.06.2019

Szkolenie: TWINNING dla początkujących. Wymagania konkursu i zasady przygotowania wniosku projektowego


Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE oraz Regionalny Punkt Kontaktowy Centrum Programów Badawczych UE zapraszają na szkolenie poświęcone nadchodzącemu konkursowi WIDESPREAD-05-2020: TWINNING.

Szkolenie odbędzie się 19 czerwca 2019r. w Warszawie

Celem szkolenia będzie przedstawienie uczestnikom ogólnych zasad instrumentu Twinning oraz zapoznanie ich ze strukturą i oceną wniosku projektowego. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jakie wymagania formalne muszą spełniać konsorcja składające wnioski oraz jakie są oczekiwania Komisji Europejskiej w stosunku do tegorocznych projektów. Podczas szkolenia zostanie omówiona struktura wniosku projektowego (części Excellence, Impact i Implementation) ze szczególnym uwzględnieniem tzw. dobrych praktyk i najczęściej popełnianych błędów. Szkolenie poprowadzą eksperci z Krajowego Punktu Kontaktowego PB UE oraz Regionalnego Punktu Kontaktowego Centrum.

Agenda szkolenia wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępne są pod linkiem: https://www.kpk.gov.pl/?event=szkolenie-twinning-dla-poczatkujacych-wymagania-konkursu-i-zasady-przygotowania-wniosku-projektowego&znewsletter=5czerwca2019