23.02.2015

Obieg dokumentów


W nawiązaniu do dzisiejszego spotkania podaję informację na temat
obiegu dokumentów, które wymagają potwierdzenia kwalifikowalności kosztów oraz zabezpieczenia wysokości środków finansowych w kalkulacjach (w projektach o numerach: 4, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 28, 29, 68, 72, 78, 79, 502, 7, 27).
Dotyczy to dokumentów:
- zamówień na zakup materiałów oraz usług obcych,
- opłat konferencyjnych,
- wniosków na wyjazdy zagraniczne,
- zamówień na aparaturę, nabycie wewnątrzwspólnotowe,
- pism o zatrudnienie w ramach stosunku pracy.
   W przypadku wypłaty wynagrodzeń bezosobowych oraz honorariów COP
potwierdza rozdzielniki wynagrodzeń z załączoną kartą zatrudnienia do projektu (załącznik 1).
   Dokumenty, które wymagają akceptacji Kwestora AGH (z wyjątkiem
zamówień aparaturowych i WNT) powinny być dostarczone do COP, C2, I p.,
pok. 105. Po przejściu weryfikacji w poszczególnych działach oraz wyrażeniu opinii przez Kwestora AGH, dokumenty będą do obioru w COP, pok. 105. Wyjątek stanowią zamówienia na aparaturę i WNT, które będą do odbioru w Dziale Aparatury Naukowo-Badawczej i Importu Cl, I p., pok. 101 (schemat załącznik 2).

   W taki sam sposób będzie przebiegał obieg raportów (rocznych/końcowych)
przygotowanych przez Wydziały z prowadzonych projektów. Wydział dostarcza
i odbiera podpisany raport z pok. 105.

   Do Sekretariatu COP (C2, pok. 105) proszę również dostarczać kalkulacje
wstępne, zmiany oraz kalkulacje końcowe dotyczące wszystkich rodzajów
projektów.

Załączniki:
1) Karta zatrudnienia do projektu
2) Schemat obiegu dokumentów