03.01.2018

Zmiana zasad oznakowania projektów finansowanych z UE od 1 stycznia 2018 roku dot. informacji i promocji


 

Od dnia 01.01.2018 wszystkich Beneficjentów, którzy podpiszą umowy o dofinansowanie po tej dacie, obowiązują nowe zasady oznakowania projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich.

Do obowiązkowego zestawienia wcześniej stosowanych logotypów dodano barwy Rzeczpospolitej Polskiej (flaga RP).

Szczegółowe informacje dotyczące poprawnego oznakowania projektów znaleźć można m.in. w dokumentach:

    Wyżej wymienione dokumenty, wzory tablic/plakatów, zestawienia logotypów zostały zamieszczone na stronach internetowych poszczególnych programów oraz na Portalu Funduszy Europejskich.