04.10.2019

Ostatni konkurs na MSCA Innovative Training Networks w ramach H2020


12 września 2019 r. Komisja Europejska otworzyła ostatni nabór wniosków w konkursie MSCA Innovative Training Networks. Granty te są przeznaczone na szkolenie początkujących naukowców przez międzynarodowe zespoły. 

Międzynarodowe konsorcja mogą składać wnioski o finansowanie projektów w ramach następujących typów:

  • European Training Networks (ETN)
  • European Industrial Doctorates (EID)
  • European Joint Doctorates (EJD).

Szczegółowe informacje na temat powyższych działań znajdują się na stronie KP PB UE www.kpk.gov.pl oraz na stronie konkursu, pod linkiem https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-itn-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047830;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState

Nabór wniosków trwa do 14 stycznia 2020 r.