01.10.2019

POIR 4.1.1 "Silesia pod błękitnym niebem" - otwarcie naboru wniosków


NCBR otwarło nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 4.1.1,  Wspólne przedsięwzięcie z woj. śląskim pn. "Silesia pod błękitnym niebem".

Celem konkursu jest wsparcie najlepszych projektów B+R obejmujących badania przemysłowe, które wpisują się w zakres tematyczny przedstawiony w Agendzie Badawczej Wspólnego Przedsięwzięcia.

Zakres ten obejmuje dwa obszary tematyczne:

I: Technologie i innowacyjne rozwiązania w dziedzinie energetyki i zielonej gospodarki,

II: Technologie w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych wywołanych negatywnymi skutkami jakości powietrza.

Nabór wniosków prowadzony jest od 30 września 2019 r. do 29 stycznia 2020 r. (do godz. 12.00).

Projekt może być realizowany wyłącznie w ramach konsorcjum w składzie:

-         co najmniej jeden przedsiębiorca pełniący rolę lidera projektu oraz

-         co najmniej jedna jednostka naukowa.

Konkurs wymaga uczestnictwa min. jednego podmiotu z siedzibą w woj. śląskim.
W konkursie dofinansowanie mogą uzyskać wyłącznie projekty z kategorii regionów słabiej rozwiniętych.

Minimalna wartość projektu wynosi 500 tys. zł, maksymalna 8 mln zł.

Pełna dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie NCBR.