01.10.2019

POIR - Aktualizacja harmonogramu naboru wniosków


Zaktualizowany został harmonogram konkursów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Wprowadzone zmiany dotyczą m.in.:

1. anulowania konkursu POIR 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa - konkurs dedykowany branży urządzeń grzewczych (planowany do ogłoszenia 10 października br.),
2. anulowania konkursu POIR 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki - Wspólne przedsięwzięcie INGA NCBR z PGNiG S.A. oraz GAZ-SYSTEM S.A. (planowany do ogłoszenia 30 września br.),
3. wskazania dokładnego terminu ogłoszenia i naboru wniosków dla konkursu POIR 4.1.4 "projekty aplikacyjne".

Link do zmienionego dokumentu znajduje się na stronie NCBR.