Platforma e-COP adres

System e-COP jest dostępny z sieci AGH, praca poza siecią po konfiguracji VPN z całego świata (również poprzez urządzenia mobilne) pod adresem https://e-cop.agh.edu.pl/

Platforma e-COP Cel wdrożenia

Głównym celem wdrożenia systemu e-COP jest dostarczenie narzędzia do wsparcia zarządzania konkursami i projektami realizowanymi w AGH, zapewniające:

  • Kierownictwu Uczelni,
  • Kierownikom Projektów,
  • COP AGH,

standardowy, jednolity sposób przygotowania i gromadzenia informacji oraz pełny wgląd w dane wnioskowanych i realizowanych projektów.

Cele szczegółowe wdrożenia

  • Usprawnienie i uproszczenie procesu zarządzania projektami poprzez automatyzację czynności związanych z obiegiem oraz zatwierdzaniem dokumentów projektowych (docelowo rezygnacja z dokumentów papierowych w maksymalnie możliwym stopniu – wymogi instytucji finansujących),
  • Automatyzacja w procesie komunikacji i wymiany informacji pomiędzy biurami projektowymi, a COP AGH oraz administracją centralną i wydziałową,
  • Automatyzacja wybranych procesów obsługi pełnego cyklu życia projektów,

Platforma e-COP – charakterystyka

  • Niezależność od platformy sprzętowej – obsługa z poziomu przeglądarki internetowej
  • Prosty, intuicyjny interfejs użytkownika, standardowe kontrolki
  • Dostęp z sieci AGH, a po konfiguracji VPN z całego świata (również poprzez urządzenia mobilne)

Open VPN

Komputery użytkowników w sieci AGH chronione są firewallem  i nie ma do nich bezpośredniego dostępu z Internetu.
Aby móc połączyć się z komputerem w sieci AGH spoza uczelni (np. z domu lub podczas wyjazdów służbowych), należy skorzystać z serwera VPN, pracującego w protokole OpenVPN.
Przy jego pomocy można z dowolnego miejsca w Internecie połączyć się do wnętrza sieci AGH. Potrzebne do połączenia klucze można znaleźć na stronie http://panel.agh.edu.pl.
Usługa dostępna jest dla pracowników i studentów AGH, wymaga posiadania konta na serwerze galaxy lub student.