Centrum Obsługi Projektów

Centrum Obsługi Projektów AGH zostało powołane zarządzeniem JM Rektora AGH nr 46/2014 z dnia 30-12-2014. Celem powołania Centrum Obsługi Projektów AGH jest wypracowanie i wdrożenie mechanizmów ułatwiających realizację projektów w AGH. Centrum zajmuje się obsługą projektów naukowych, badawczych i edukacyjnych finansowanych ze źródeł zewnętrznych: krajowych, unijnych oraz międzynarodowych.

W skład Centrum Obsługi Projektów AGH wchodzą następujące działy: