20.04.2018

Centrum Obsługi Projektów AGH zaprasza na cykl szkoleń dotyczących finansowania projektów w ramach programu Horyzont 2020


Centrum Obsługi Projektów AGH zaprasza na cykl szkoleń dotyczących finansowania projektów w ramach programu Horyzont 2020. Będą one prowadzone przez ekspertów z Regionalnego Punktu Kontaktowego. 

Harmonogram  szkoleń dostępny jest poniżej:

Granty ERA Chairs i TWINNING

 

26 kwietnia godz. 13:00-15:00 s. 501 w C-6 (Centrum Energetyki)

Zapisy: Elektroniczny formularz zgłoszeniowy

 

ERA CHAIRS: finansowanie kosztów zatrudnienia osoby z doświadczeniem międzynarodowym
w jednostce naukowej  o znaczącym potencjale badawczym, która  pomoże nawiązać lub rozszerzyć zakres współpracy z najlepszymi jednostkami badawczymi w Europie i na świecie.

 

TWINNING: opiera się na wzmocnieniu  określonego obszaru badań w ramach danej instytucji, poprzez współpracę z przynajmniej dwiema wiodącymi instytucjami w danej dziedzinie badań.

 

Kluczowe zagadnienia: szczegółowa charakterystyka instrumentów twinning i ERA Chairs ; omówienie zasad konkursów; przygotowanie wniosków projektowych; zagadnienia finansowe

Szkolenie poprowadzi Pani Magdalena Wójtowicz. Liczba uczestników max. 30 osób.

Granty Marie Curie

 

14 maja godz. 12:00-14:00 s. 15 w A-0

Zapisy: Elektroniczny formularz zgłoszeniowy

 

- Sieci badawcze (Innovative Research Networks - ITN): wsparcie dla Innowacyjnych Sieci Szkoleniowych w prowadzeniu wspólnych szkoleń w zakresie badań i/lub studiów doktoranckich, realizowanych przez europejskie uniwersytety, instytuty badawcze i organizacje pozaakademickie w ramach projektów partnerskich.

- Wymiana pracowników zajmujących się badaniami i innowacjami (Research and Innovation Staff Exchanges - RISE): międzynarodowa i międzysektorowa współpraca poprzez wspieranie mobilności krótkoterminowych pracowników zajmujących się badaniami i innowacjami na wszystkich szczeblach kariery, od najniższych do najwyższych, w tym również personelu administracyjnego i technicznego.

- Indywidualne granty badawczo-szkoleniowe (Individual Fellowships - IF); wsparcie dla doświadczonych naukowców realizujących mobilność międzynarodową, opcjonalnie w sektorze pozaakademickim, wsparcie dla mobilności naukowców w Europie i poza jej granicami oraz zapewnienie pomocy w przyciąganiu najlepszych badaczy z zagranicy by chcieli pracować w UE.

 

Kluczowe zagadnienia: rodzaje grantów MSCA, omówienie zasad konkursów; przygotowanie wniosków projektowych; zagadnienia finansowe

Szkolenie poprowadzi Pani Irena Śliwińska. Liczba uczestników max. 30 osób.