06.05.2022

Konkurs "Najlepsi z najlepszych! 4.0" edycja III


MEiN uruchomił III nabór ofert do projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Najlepsi z najlepszych! 4.0.” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności naukowej, innowacyjności, kreatywności, poprzez wspieranie ich uczestnictwa w międzynarodowych konkursach, zawodach, konferencjach. Wsparcie finansowe może być przeznaczone w szczególności na sfinansowanie uczestnictwa studentów w międzynarodowych zawodach, konkursach, konferencjach, a także na zakup materiałów i usług bezpośrednio związanych z celem konkursów, zawodów, konferencji międzynarodowych (do 10%). Wnioskodawcą projektu jest uczelnia, w której studiuje wybitnie uzdolniony student/studenci tworzący zespół.

Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 12 miesięcy oraz wykraczać poza datę 30.06.2023 r.

Koszt realizacji jednego projektu nie może przekroczyć:

80 000,00 zł – w przypadku projektu realizowanego przez jednego studenta;

320 000,00 zł – w przypadku projektu realizowanego przez zespół studentów.

Więcej informacji na stronie:

Zaproszenie do składania ofert w ramach III naboru ofert do projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Najlepsi z najlepszych! 4.0.” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Ministerstwo Edukacji i Nauki - Portal Gov.pl (www.gov.pl)