30.03.2022

Program dla Naukowców z Ukrainy - NCN


Szanowni Państwo,

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło program dla Naukowców z Ukrainy.

Celem programu jest wsparcie naukowców poprzez stworzenie im możliwości zatrudnienia w polskich instytucjach naukowych i kontynuowania prowadzonych przez nich badań.

Naukowiec przystępujący do programu musi spełniać łącznie następujące wymagania:

  • posiada co najmniej stopień doktora lub uprawnienia równorzędne (w ukraińskim systemie Candidate of Science);
  • przed wybuchem wojny pracował w jednostce naukowej w Ukrainie;
  • w wyniku wojny opuścił Ukrainę 24 lutego (lub później) albo zamierza opuścić Ukrainę.

Zatrudnienie naukowca należy zaplanować na okres 12 miesięcy na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, z wynagrodzeniem w łącznej wysokości 100 tys. zł (obejmuje pozapłacowe koszty pracy, w tym składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, a także inne elementy wynagrodzenia finansowanego przez dany podmiot). Dodatkowo, można zaplanować środki finansowe na badania naukowe w wysokości nieprzekraczającej 30 tys. zł.

Wnioski są składane przez e-PUAP, na formularzu, który dostępny jest na stronie: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/program-dla-naukowcow-z-ukrainy (w załączeniu formularz z wypełnionymi danymi jednostki - II poziom to dane Wydziału).

Przypominam o konieczności założenia karty wniosku w systemie e-cop. W systemie kartę zakłada Opiekun z AGH (pracownik).


Pliki:
Wniosek.docx62 Ki