19.01.2023

Szczegółowy Opis Priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 - opublikowany.


17 stycznia br. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowało Szczegółowy Opis Priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie https://www.gov.pl/web/ncbr/szczegolowy-opis-priorytetow-programu-fundusze-europejskie-dla-nowoczesnej-gospodarki-2021-2027.

Harmonogram naboru wniosków nie został jeszcze udostępniony.