Podpis Kwalifikowany dla kierowników projektów NCN

Od roku 2018 w projektach NCN został wprowadzony obowiązek stosowania podpisu kwalifikowanego przez kierownika projektu.

 

Osoby, które otrzymały pozytywną decyzję do złożonego wniosku konkursowego powinny wystąpić o zakup Kwalifikowanego Podpisu Elektronicznego

Procedurę tworzenia wniosku i zamówienia zgodnego z komunikatem 20/18 Kanclerza AGH ułatwia aktywny formularz.

 

Wprowadzone za jego pomocą dane są niezbędne do złożenia zamówienia i weryfikacji tożsamości przy odbiorze. Logowanie do formularza następuje za pomocą tych samych parametrów co do LDAP AGH i jest dostępne dla pracowników i doktorantów AGH.

 

Złóż wniosek o podpis kwalifikowany 

 

Wydrukowany i podpisany wniosek Kierownik Projektu składa do Centrum Obsługi Projektów AGH. Dokument po potwierdzeniu w COP otrzymania projektu przez osobę wnioskującą jest przekazywany przez biuro Kanclerza do CRI.

 

Potwierdzeniem prawidłowo złożonego wniosku będzie mail z firmy KIR o możliwości odbioru podpisu. Zamówiony zestaw z certyfikatem do e-podpisu należy odebrać po otrzymaniu maila z potwierdzeniem daty odbioru w placówce:

Regionalne Centrum Sprzedaży w Krakowie ul. Lea 114 a, 30-133 Kraków


Zestaw może odebrać wyłącznie osoba, której dane są wpisane do certyfikatu.


Do odbioru zestawu konieczny jest ważny dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport).

 

W razie kłopotów z formularzem, lub brakiem maila z firmy KIR proszę o bezpośredni kontakt z Panem Arturem Surówką (CRI)

 

Jeżeli w innych projektach (NCBR lub NAWA) pojawi się w regulaminie lub umowie konieczność podpisu przez kierownika projektu dokumentów podpisem kwalifikowanym procedura uzyskania podpisu jest identyczna jak wyżej.