POLON

Zintegrowany System Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym

POLON - PROJEKTY NAUKOWE

Centrum Obsługi Projektów odpowiada z ramienia Uczelni za wprowadzanie danych dotyczących Projektów naukowych.

Poniżej link do pliku Excela ułatwiającego/umożliwiającego dokonanie przez Wydziały korekt danych wprowadzonych przez COP.

POLON.xlsx

Krótka pomoc do pliku:

Skoroszyt ma liczne zakładki (arkusze) podobne jak w systemie POLON. W niektórych etykietach pól umieszczone są komentarze dla uszczegółowienia informacji. Poniżej podajemy zasady  zgłaszania zmian i uzupełnień:

  1.     By zgłosić korektę należy wypełnić koniecznie pola oznaczone gwiazdką w zakładce „Projekt” tj. pola: „Numer projektu”, „Tytuł projektu”, „Kierownik (Imię; Nazwisko)” , oraz wybrać lub wpisać „Nr lub nazwa wydziału/jednostki AGH”.
  2.      Pozostałe pola należy wypełnić tylko wtedy, jeśli chcą Państwo dokonać jakiejś zmiany lub uzupełnienia. Jeśli istniejąca treść ma pozostać, a chcą Państwo coś dodać to proszę to w jasny sposób zaznaczyć np. dodając słowo „dopisać:” inaczej istniejąca w POLON’ie treść będzie zastępowana zgłoszoną.
  3.    Te pola, które w POLON’ie są polami wyboru (poza Rodzajem projektu, Nazwą programu Nr/nazwą Podprogramu), w arkuszu też zostały w ten sposób zrobione, by wiadomo było co operator może i ma wybrać. W przypadku „Dyscypliny” Klasyfikacji GBAORD zrobiono możliwość wprowadzenie do 5 różnych dyscyplin (wystarczy jedna ale gdyby była potrzeba).
  4.    Zakładki od „Publikacje” do „Nieruchomości i Infrastrukt_” w większości są obsługiwane przez inne działy  (np. Bibliotekę Główną, CTT) dlatego informacje w nich zawarte służą tylko do wyszukania (odfiltrowania) właściwej pozycji wprowadzonej przez te Działy w celu „sparowania z projektem” (dowiązania do projektu). Informacje te muszą najpierw być zgłoszone (wprowadzone) przez te działy by można było je dowiązać.
  5.    W celu dokonania zmiany prosimy o wypełnienie wg powyższych wskazówek załączonego pliku i przesłanie go przez Kierownika projektu, Dyrektora Administracyjnego lub osobę upoważnioną, zgłoszoną przez Dyrektora Administracyjnego, a zarejestrowaną w SKOS’ie na adres zar_w@agh.edu.pl (tel.39-88).