POLON

Zintegrowany System Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym

POLON - PROJEKTY NAUKOWE

Centrum Obsługi Projektów odpowiada z ramienia Uczelni za wprowadzanie danych dotyczących Projektów naukowych.

Dane do bazy POL-on 2.0 wpisywane są na podstawie dokumentów i informacji z systemu e-COP (decyzja, umowa, opisy, dyscyplina)

Zmiana dyscypliny (również podział na kilka dyscyplin) odbywa się na podstawie oświadczenia wypełnionego przez kierownika projektu. Oświadczenie podpisuje Dziekan Wydziału na którym jest realizowany projekt i przewodniczący Rady Dyscypliny. Wypełniony i podpisany wniosek należy dostarczyć do sekretariatu COP.

W przypadku nowych projektów Oświadczenie o dyscyplinie zostanie automatycznie wygenerowane z systemu e-COP i przesłane na mail kierownika projektu.

Wzór oświadczenia pobierz

Wszelkie uwagi do danych zawartych w systemie POL-on 2.0 należy zgłaszać na adres zar_w@agh.edu.pl